munten

Website van DE STICHTING TOT BEHOUD EN VOORTZETTING VAN

                               HOEFNAGELS  METHODISCHE MEDIATION

 

Peter Hoefnagels was de grondlegger van de scheidingsmediation in Nederland.

Hij overleed 24 november 2011 op 84 jarige leeftijd.

Lang voordat mediation in Nederland vanaf 1990 opkwam trad Hoefnagels al op als bemiddelaar bij echtscheidingen. Zijn eerste bemiddeling vond plaats in 1974. In de jaren daarna, tot in 2005 ontwikkelde Hoefnagels zijn methode door. Zijn werk resulteerde in een methodische grondslag voor mediation. Het gaat dus verder dan alleen scheidingsmediation. De Stichting beoogt deze wijze van methodisch bemiddelen te behouden en verder te ontwikkelen. Middels deze website wordt getracht U inzicht te verschaffen in de methode Hoefnagels, de grondslagen en de toepassingen in de praktijk.

Tijdens zijn afscheidsrede ter gelegenheid van zijn emeritaat op 11 december 1992 zei Hoefnagels het volgende:
Recht en relatie. Andersom kan het niet. Het recht kan de relatie niet rechtzetten en het recht kan de relatie niet beëindigen. De relatie is onbereikbaar voor het recht. Door het huwelijk verbetert de trouw niet, door de echtscheiding eindigt de relatie niet. Deze begint pas als men het wil, bij het aanzoek – impliciet of expliciet – en eindigt bij de voltooide scheidingsmelding, expliciet.